خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری مبانی نظری سرمایه گذاری و شیوه های تامین مالی با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

اکثر اقتصاددانان صرف نظر از مکتب فکری خود ،بر تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری به عنوان مهم ترین عامل تعیین کننده رشد وتوسعه اقتصادی تاکید زیادی داشته اند. گرچه سرمایه شرط لازم برای پیشرفت اقتصادی است نه شرط کافی و اینکه شرح عقب ماندگی در تشکیل سرمایه خلاصه شدنی نمی باشد،ولی تشکیل سرمایه هسته مرکزی رشد اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته  می باشد. مفهوم تشکیل سرمایه  آن است که جامعه کلیه فعالیت مولد جاری خود را به خدمت نیازمندی ها وتمایلات مصرفی فوری نمی گذارد،بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه ای می کند یعنی ماهیت یا جوهر جریان تشکیل سرمایه عبارت است از :تخصیص بخشی از منابع جاری سرمایه جامعه به بخش های دیگر به منظور افزایش ذخایر سرمایه به صورت کالاهای  سرمایه ای،تا بتوان در آینده امکان بسط وگسترش بخش های تولید کالاهای مصرفی را ایجاد کند. 

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری سرمایه گذاری  و شیوه های تامین مالی

2-7) سرمایه گذاری

2-7-1)عوامل موثر بر سرمایه گذاری

2-7-2) مالیات بر شرکتها وتشویق سرمایه گذاری

2-8) منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرآیند تامین مالی

2-9)ابزارهای مالی(شیو های تامین مالی)

2-9-1) روشهای مختلف تامین مالی

2-10)مالیات و حسابداری

منابع